PLANTSKOLA

På plantskolan odlar och tar vi hand om växter och rosor som planteras ut i besöksträdgården.

Växtförsäljning finns på vår handelsträdgård Lilla Trädgården som finns bredvid Rosengården.